Dan Horgan

Republicii No.30 Street, Bl. I2, Sc. C, Ap. 57, cod 731226
Loc. Barlad, Jud. Vaslui, Romania

Mobile: +40-723-439676
e-mail: danhorgan672000@yahoo.com
 
 

Painted eggs - Oua incondeiate

Decorated eggs , improperly called painted eggs. It is used the technique of preserving the background color. It consists of drawing designs on eggs using melted beeswax, and immersing the eggs in successive baths of dye (yellow, red and black). The tool used for drawing is called pastern. It is made of a wooden stick that, at one end, has a tiny funnel made of brass and pierced by a pig hair. Finally, after ‘designing’ and ‘bathing’ the egg is heated a little, and, using a cloth, also slightly heated, the layers of wax are removed and the design is stood out. The most spread motifs used in decorating eggs are The Easter Cross, The Easter Flower, The Shepherd’s Path or The Lost Path, The Girdle and The Traditional Bags of The Priest, The Firlet, The Oak Leaf, The Bee, The Fish, The Horns of The Ram, The Sheperd’s Crutch, The Sheperd’s Star, The Sheperd’s Ring, The Sheperd’s Whistle, ‘Forty Gussetlets’, The Reel, The Comb of The Rooster, The Frog, The Plough, The Lane of The Village, The Rake, The Hoe, and so on.
The age of this habit can only be supposed. There are old people who remember that their ancestors were talking about rituals of fertilization accomplished by young couples who buried ‘drawn eggs’ on the edge of the field during the night of the Resurrection, which places this habit in the pre-Christian times. The same age seems to be proved also by the perpetuation of a motif called ‘The Sweet Cherrylet’, which is almost similar to ‘the reel’ designed on the Cucuteni ceramics, or the motif called ‘The Lost Path’, the most difficult to achieve (it is stretched on the entire surface of the egg having the shape of a helixed spiral). This motif is an original form of representing the Milky Way, which is called ‘The Sheperd’s Path’ in the sheperds’ communities.
The decorated eggs began to be ‘worked’ about the middle of the Lent. As a rule, they were not eaten. After the eggs were blessed during the Resurrection night, they were given to the relatives and the dearest ones, and they were kept near the icons until the next Easter.
The most usual colours on a decorated egg are:

 Black (symbolizing the absolutism, the steadiness, the eternity; it was mostly ascribed to the deities or spirits who live underground);
 Red (from the darkest to the lightest, never bright or gaudy, but lovely, warm; it is the magic colour of the folklore, the symbol of the blood, therefore of life, of the purifying fire, of the sun, of love and joy of life);
 Yellow (often with ochre shades evoking light, youth, happiness, harvest, hospitality);
 Green (symbol of the renewal of nature, freshness, fertility and hope);
 White (symbolizing purity, innocence, birth);
 Blue (expression of the sky, the air, the talisman of health and vitality);
 Orange (symbolizing strength, patience and ambition);
 Brown (symbol of fertile land);
 Violet (expressing self-control, patience, trust in justice).

The elements used as geometric decoration are firstly, the lines and drawings, or a combination of lines, and secondly, the individual motifs (e.g. circle, cross, sun, star, four-armed and eight-armed star).
The lines have different forms (aspects), with certain meanings (symbols):
- Vertical and horizontal lines: vertical trajectory symbolizes the active force, the vertical line represents life, and the horizontal death;
- Straight line: destiny;
- Double straight line: eternity;
- Line forming a series of rectangles: thinking and knowledge;
- Half circles: protection, safety;
- Horizontal jigsaw line: symbolizes good and evil, their coexistence over time;
- Vertical broken line: domination, possession;
- Slightly wavy line: purification, water;
- Loop: a winding endless line, which symbolizes eternity, immortality;
- Spiral: time, eternity;
- Helix: the relationship between life and death;
In addition to the lines, various combinations and lines with different symbols are used in the geometric decoration:
- The X motif: union and friendship;
- Net or network: separating good from evil;
- Oblique-meshes in a triangle: human feelings;
- Square: the graphic sign of intelligence;
- Squared-grid: wisdom, life organization;
- Simple or fringed triangle: mastery over feelings;
- Rhomb: wisdom;
- Points and dots: wealth, happiness, stars, seeds, bees
We can notice among individual motifs:
- Cross: distinctive symbolic mark of Christianity;
- Sun: a symbol of spring, life, the triumph of good over evil, light over darkness.

Ouăle închistrite, numite impropriu oua încondeiate. Tehnica uzitată este aceea a păstrării culorii de fond şi constă în trasarea pe ou a unor desene, cu ajutorul cerii de albine topită, şi scufundarea succesivă în băi de culoare (galbena, roşie si neagră). Unealta folosită se numeşte chişiţă şi este un beţişor de lemn ce are fixată la unul dintre capete o pâlnie minusculă confecţionată din alamă, prin care este petrecut un fir de păr de porc. La sfârşit, după „scriere“ şi „îmbăiere“, oul se încălzeşte puţin şi, cu ajutorul unei cârpe, de asemenea uşor încălzita, se îndepărtează straturile de ceară, punându-se în evidenţă desenul. Cele mai răspândite motive folosite la închistrirea ouălor sunt crucea Paştelui, floarea Paştelui, cărarea ciobanului sau cărarea rătăcită, brâul si desagii popii, brăduţul, frunza de stejar, albina, peştele, coarnele berbecului, cârja ciobanului, steaua ciobanului, inelul ciobanului, fluierul ciobanului, „patruzeci de clinişori“, vârtelniţa, creasta cocosului, broasca, fierul plugului, uliţa satului, grebla, sapa etc.
Vechimea obiceiului poate fi doar bănuită. Exista bătrâni care îşi amintesc că străbunii lor vorbeau de practici de fertilizare săvârşite de tinere perechi care îngropau „oua desenate“ la marginea câmpului, în noaptea de Înviere, ceea ce plasează obiceiul în vremuri precreştine. Aceeaşi vechime pare a fi demonstrată şi de perpetuarea unui model numit „cireşica“- ce este aproape identic cu „vârtelniţa“ întâlnita pe ceramica de tip Cucuteni - sau a motivului numit „cărarea rătăcita“, cel mai greu de realizat (el se desfăşoară pe întreaga suprafaţa a oului sub forma unei spirale cu volute), motiv ce este o formă originala de reprezentare a Caii Lactee, numită Cărarea Ciobanului în comunităţile de oieri.
Ouăle închistrite începeau a fi „muncite“ de pe la mijlocul Postului Mare. De regulă, ele nu se mâncau. După ce erau sfinţite în noaptea de Înviere, erau dăruite rudelor şi celor dragi şi erau păstrate în apropierea icoanelor până la Paştele următor.
Cele mai frecvente culori aşternute pe ou sunt:
-negrul (simbol al absolutismului,al statorniciei,eternităţii,atribuit de cele mai multe ori divinităţilor sau duhurilor care trăiesc sub pământ);
-roşu (de la cel mai închis la cel mai deschis,dar niciodată aprins sau strident,ci dulce,cald,este culoarea magică a folclorului,simbol al sângelui,deci al vieţii,al focului purificator,al soarelui,al dragostei şi al bucuriei de viaţă);
-galbenul (deseori cu nuanţe de acru, evocă lumina, tinereţea, fericirea, recolta, ospitalitatea);
-verdele (simbolul reînoirii naturii,al prospeţimii,al rodniciei şi al speranţei);
-albul (simbolizând puritatea,inocenţa,naşterea);
-albastrul (expresie a cerului,a văzduhului,talisman al sănătăţii şi al vitalităţii);
-portocaliul (simbolizând forţa,răbdarea şi ambiţia);
-maronul (simbol al pământului roditor);
-violetul (exprimând stăpânirea de sine,răbdarea,încrederea în dreptate).

În ornamentarea geometrică se folosesc ca elemente, în primul rând liniile îi desenele sau combinaţiile cu linii, în al doilea rând motivele individuale (ex.:cercul, crucea, soarele, steaua cu patru şi opt braţe).
Liniile folosite îmbracă diverse forme(aspecte),cu anumite semnificaţii (simboluri):
-linia verticală şi orizontală: traiectul vertical simbolizează forţa activă, linia verticală reprezintă viaţa, iar cea orizontală,moartea;
-linia dreaptă: destinul;
-linia dublă dreaptă: eternitatea;
-linia formând o suită de dreptunghiuri: gândirea şi cunoaşterea;
-linia în semicercuri: protecţia,siguranţa;
-linia frântă orizontală în dinţi de fierăstrău: semnifică binele şi răul,coexistenţa lor în timp;
-linia frântă verticală: dominaţia,posesiunea;
-linia uşor ondulată: purificare,apă;
-meandrul: este o linie sinuasă,fără sfârşit ce simbolizează eternitatea,nemurirea;
-spirala: timpul,eternitatea;
-voluta: legătura dintre viaţă şi moarte;
În afară de linii ce folosesc în ornamentarea geometrică şi diverse combinaţii şi linii,cu simboluri diferite:
-motivul în x: unirea,prietenia;
-plasa sau reţeaua: separarea binelui de rău;
-plasa oblică,într-un triunghi:sentimente omeneşti;
-pătratul: este semnul grafic al inteligenţei;
-pătratul cu reţea: înţelepciune,organizarea vieţii;
-triunghiul: simplu sau cu franjuri:stăpânire asupra sentimentelor;
-rombul: înţelepciunea;
-punctele şi picăţelele:bogăţia,fericirea,stelele,seminţele,albinele.
Dintre motivele individuale remarcăm:
-crucea: semn simbolic distinctiv al creştinătăţii;
-soarele: simbol al primăverii, al vieţii, al triumfului binelui asupra răului, al luminii asupra întunericului;